/* */

Po – Pá: 7:00 – 18:00, So: 8:00 – 13:00

Své auto máte určitě rádi, ale s postupem času stárne. Přestává stačit jak po technické stránce tak po stránce estetické. Hlavní ale je že můžete začít mít problém s technickou kontrolou. Co potom s takovým autem ? Můžete ho zkusit prodat, nebo další možností je ekologická likvidace.

Autovrak, nebo auto které chcete nechat ekologicky zlikvidovat je nebezpečný odpad. Obsahuje totiž oleje, kyseliny a různé chemické sloučeniny. Je zákonem stanovené, že se automobil smí předat jen provozovateli specializovaného zařízení pro likvidaci vozidla. 

Zajímavost
Likvidace vozidla se řídí následující legislativou: zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.​

Ekologická likvidace vozidla majitele nic nestojí. Vaše auto zlikvidujeme a většinou vám za to i zaplatíme. Záleží na tom v jakém je auto stavu. Z auta vám nic nezbude, jen registrační značka. Ekologická likvidace je jedinou cestou jak odhlásit vozidlo z registru vozidel. Po předání auta vám vystavíme protokol o ekologické likvidaci vozidla.

Protokol o ekologické likvidaci obsahuje jedinečné elektronicky vygenerované číslo, které si můžete ověřit na webu MŽP, a které je nezbytné pro odhlášení vozidla z registru silničních vozidel na dopravním inspektorátu.

likvidace ploskovice - ekologická likvidace aut mobile

Vaše auto určené k likvidaci vyzvedneme naší odtahovou službou.

2. krok: Zánik vozidla na úřadě

Dalším krokem v ekologické likvidaci automobilu je návštěva registračního místa obecního úřadu s rozšířenou působností. K vyřazení vozidla z registru silničních vozidel se použije „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“. Na webu Ministerstva dopravy naleznete vzor žádosti o vyřazení vozidla.

Co je potřeba přiložit k žádosti ?

  • doklad totožnosti
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • registrační značky
  • doklad o ekologické likvidaci – ten dostanete od nás po předání vozidla

3. krok: Zrušení povinného ručení

Poslední krok je oznámit pojišťovně informaci o vyřazení vozidla z provozu. Jako důkaz přiložíte kopii velkého technického průkazu, ve které vám tuto změnu vyznačí při návštěvě úřadu.

Dnem vyřazení vozidla zaniká pojištění zodpovědnosti. Pojistitel musí vrátit zbývající částku pojistníkovi. 

Kontakt

email: veis.tomas@seznam.cz
telefon: 775 10 20 23
adresa:

Ploskovice 117
411 42  Ploskovice
okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

OBJEDNAT LIKVIDACI